Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

HKV levert kaartbijdrage aan klimaateffectatlas

HKV heeft aan de stichting Climate Adaptation Services (CAS), voor een update van de klimaateffectatlas, kaarten geleverd waarop de plaatsgebonden overstromingskans staat. In vergelijking met eerdere kaarten werd de kans op een overstroming in een dijkring, of de kans op falen van een dijkvak gepresenteerd. De nieuwe kaarten presenteren de kans op een overstroming op een willekeurige plek achter een waterkering; in eenvoudige bewoording kan je spreken over ‘de kans op natte voeten’ door een overstroming.

Lees meer