Nieuws

HKV levert kaartbijdrage aan klimaateffectatlas

HKV levert kaartbijdrage aan klimaateffectatlas

HKV heeft aan de stichting Climate Adaptation Services (CAS), voor een update van de klimaateffectatlas, kaarten geleverd waarop de plaatsgebonden overstromingskans staat. In vergelijking met eerdere kaarten werd de kans op een overstroming in een dijkring, of de kans op falen van een dijkvak gepresenteerd. De nieuwe kaarten presenteren de kans op een overstroming op een willekeurige plek achter een waterkering; in eenvoudige bewoording kan je spreken over ‘de kans op natte voeten’ door een overstroming. Lees meer


Schade- en Slachtoffer Module 2017 voor Nederlandse overstromingen ontwikkeld

Schade- en Slachtoffer Module 2017 voor Nederlandse overstromingen ontwikkeld

Samen met Deltares ontwikkelde HKV voor Rijkswaterstaat de Schade en Slachtoffer Module 2017 (SSM-2017). Met SSM-2017 kan voor elke simulatie van een Nederlandse overstroming de schade en het aantal slachtoffers worden doorgerekend. SSM-2017 vervangt HIS-SSM, de module die voorheen werd gebruikt. Lees meer


Handreiking voor aanpak Flood Risk Management in Mozambique

Handreiking voor aanpak Flood Risk Management in Mozambique

Aan het begin van de zomer reisden twee HKV’ers af naar Mozambique om daar twee weken te werken aan  een handreiking voor een stapsgewijze aanpak Flood Risk Management voor preliminary studies. Dit project is samen met Dutch Water Authorities (opdrachtgever) en het Mozambikaanse Technica uitgevoerd. De stakeholders in Mozambique zijn het National Directorate of Water and Resource Management (DNGRH) en waterschappen (ARA’s). Lees meer