Stresstest wateroverlast

Stresstest wateroverlastNederland heeft mede onder invloed van klimaatverandering steeds vaker te maken met wateroverlast door extreme regenval. De Adviescommissie Water heeft een advies opgesteld op verzoek van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. In het advies, dat van 10 mei jongstleden dateert, staat dat de commissie ervoor pleit dat gemeenten en waterschappen verplicht een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast gaan gebruiken om de robuustheid van hun gebied in beeld te brengen.   

HKV biedt de Stresstest wateroverlast als dienst aan. Met de Stresstest wateroverlast confronteert HKV de waterbeheerder met een bovenmaatgevende, maar realistische gebeurtenis. In vier stappen wordt duidelijk wat dat betekent voor de zorgplicht en het maatschappelijk risico. Onze uitgebreide productfolder vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Hakvoort per e-mail h.hakvoort@hkv.nl of per telefoon 0320 294222. 

17 mei 2017

Terug naar overzicht