Optimalisatie waterverbruik voor het Awash stroomgebied in Ethiopië

Optimalisatie waterverbruik voor het Awash stroomgebied in EthiopiëHKV gaat samen met de Unie van Waterschappen (onder leiding van Waterschap Zuiderzeeland), MetaMeta, MetaMeta Ethiopië en de Universiteit Twente in samenwerking met de Awash Basin Authority een Partners voor Water project in Ethiopië uitvoeren getiteld ‘Optimizing water use for the Awash Basin’. 

Het stroomgebied van de Awash is het meest intensief gebruikte stroomgebied van Ethiopië – landbouw, industrie en ongeveer 14 miljoen inwoners zijn afhankelijk van water uit het Awash basin, een stroomgebied driemaal groter dan Nederland. Een goede waterverdeling en afspraken over het gebruik van water zijn nodig om op een duurzame manier alle belangen te kunnen behartigen. Op dit moment ontbreekt het aan bestuurlijke middelen, inzicht in de watersysteemwerking en inzicht in de mogelijkheden van de landbouw om water te besparen. 

Het project bestaat uit drie componenten:

  • Het opzetten van een waterakkoord om ten tijden van waterschaarste de waterbeschikbaarheid in de verschillende deelstroomgebieden te optimaliseren.
  • Een informatieplatform ondersteunt het waterakkoord. Op basis van beschikbare datasets en remote sensing data geeft het informatieplatform inzicht in de actuele waterbeschikbaarheid. Het platform is eveneens een middel om de afspraken in het waterakkoord te toetsen en inzichtelijk te maken.
  • In een derde component worden verschillende waterbesparende landbouwmethoden in twee pilots getest en geëvalueerd met lokale stakeholders.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Nicole Jungermann per e-mail of per telefoon 0320 294207.

12 juli 2017

Terug naar overzicht