MVO

We vinden betrokkenheid bij maatschappelijke vragen en verantwoord omgaan met onze planeet vanzelfsprekend.

United Nations Global Compact
Daarom onderschrijven wij de tien principes van de United Nations Global Compact (www.unglobalcompact.org), gericht op mensenrechten, eerlijke arbeid, een beter milieu en anti-corruptie. Als lid van de Global Compact dragen we zoveel mogelijk bij aan de implementatie van de principes.

Aqua for All
Al jarenlang ondersteunen wij actief de Stichting Aqua for All (www.aquaforall.nl), die zorgt voor kleinschalige drinkwaterprojecten in de derde wereld. Zij kunnen gebruik maken van onze expertise en jaarlijks organiseren we het sponsorevenement de lijn in waterloop (www.lijninwaterloop.nl).

CO2-Prestatieladder
Als adviesbureau leveren we een bijdrage aan een beter milieu en een geringere belasting van de omgeving. Dat doen we onder meer door reductie van onze CO2-uitstoot conform de CO2-Prestatieladder (www.skao.nl) en door zo min mogelijk papier te verbruiken. Nog belangrijker is, dat wij in onze adviezen de impact op de omgeving meewegen.

Per augustus 2015 is HKV lid van de stichting Nederland CO2 Neutraal. Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en organisaties te stimuleren en te ondersteunen om toe te groeien naar een klimaatneutrale onderneming. HKV neemt als voorzitter deel aan de werkgroep Wagenpark 3. Deze werkgroep heeft als doel ervaringen op het gebied van CO2-reductie voor het wagenpark te delen, en nieuwe ideeën voor in het bedrijf op te doen.

HKV is een innovatief onderzoeks- en adviesbureau. Wij staan open voor tips en nieuwe ideeën op het gebied van CO2-reductie en duurzaamheid. Mail deze naar a.nijhof@hkv.nl.

Documenten/downloads:
Certificaten
CO2-bewust certificaat niveau 3 
Verklaring verificatie emissie-inventaris

Inventarisatie
3.A.1 CO2-emissie inventaris 2011
3.A.1 CO2-emissie inventaris 2012
3.A.1 CO2-emissie inventaris 2013
3.A.1 CO2-emissie inventaris 2014
3.A.1 CO2-emissie inventaris 2015
3.A.1 CO2-emissie inventaris 2016

Reductie

3.B.2 Energiemanagement actieplan

Transparantie
3.C.2 Communicatieplan

Initiatieven
3.D.1 Sector- en keteninitiatieven