Water en klimaat

In de regio en in de stad komt het water letterlijk dicht bij de mensen. Juist in deze gebieden is het belang van een zorgvuldig waterbeheer, gericht op duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving groot. De rol van sociale media, data- en informatiesystemen wordt daarbij steeds belangrijker. Wij hebben de kennis in huis om waterbeheerders te ondersteunen om hun doelen te bereiken en we scheppen graag orde in de overweldigende stroom van mogelijkheden om IT in te schakelen voor optimaal waterbeheer.

Projecten

Hoogwaterbescherming in Bangladesh

Hoogwaterbescherming in Bangladesh

In 2016 heeft NWO het onderzoeksproject “CORE Bangladesh” gegund aan een consortium van HKV, UNESCO-IHE, TU Delft en Bangladesh University of Engineering and Technology. Lees meer


Waterbeschikbaarheid (WABES)

Waterbeschikbaarheid (WABES)

De zoetwatervoorziening in Nederland staat regelmatig onder druk door het optreden van laagwater en droogte. In de toekomst zijn vaker knelpunten in de zoetwatervoorziening te verwachten, omdat de vraag toeneemt en het aanbod afneemt. Lees meer


Neerslagapps voor Afrika

Neerslagapps voor Afrika

Wij vinden het een mooie uitdaging om neerslaggegevens in Afrika toegankelijk te maken voor een breed publiek. Onze projecten op het Afrikaanse continent hebben ons veel kennis gegeven over het toepassen van meteorologische data. Lees meer